Lokalizacja: Osiedle Wielkopolska w Łodzi
Inwestycja: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Centrum Rekreacji na Osiedlu Wielkopolska w Łodzi, działka nr 101/8, 108/8, 108/10 w obrębie B-44.
Zakres prac: Wykonanie robót budowlanych

v

Wykwalifikowana kadra pracownicza oraz rozbudowany park maszynowy pozwala nam wykonywać usługi na najwyższym poziomie.

Ważne linki